Nieuwe voorzitter Halley

De Vereniging Sterrenwacht Halley heeft sinds 21 mei 2019 een nieuwe voorzitter: Merijn de Jager. Hij volgt Hans Bomers op, die deze functie sinds 2014 vervulde. Hans blijft bestuurslid van de vereniging. Foto: Hans (rechts) overhandigt Merijn de voorzittershamer.