Crowdfunding voor grote koepel

Onze Sterrenwacht Halley heeft een crowdfundingsactie gelanceerd.
Wij hopen € 1600 bijeen te krijgen om groot onderhoud aan de grote koepel te bekostigen. In die koepel staat de telescoop die het meest wordt gebruikt voor publieksdoeleinden.

Wil je een grote of kleine bijdrage leveren aan deze actie, klik dan hier.

Toelichting project
De grote polyester koepel staat op een cirkelvormige ‘tandradbaan’, waardoor de koepel 360 graden kan ronddraaien. Deze zogenaamde ‘tandheugels’ zijn na 30 jaar grotendeels aan vervanging toe. Twee grote schuiven in de koepel kunnen worden geopend om uitzicht te krijgen op het firmament.
Tussen alle nieuwe projecten door waar we mee bezig zijn (zonnetelescoop, educatieve toestellen in de tuin, zonnepanelen, etc.), moet er ook af en toe flink onderhoud gepleegd worden. Onze sterrenwacht is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers. Met lidmaatschapsgelden en entree van onze bezoekers draaien we ieder jaar mooi kostenneutraal, en kunnen we het gebouw blijven gebruiken en het kleine onderhoud uitvoeren. Maar er blijft dan weinig geld over voor groot onderhoud of nieuwe projecten. Ter besparing van kosten worden vrijwel alle werkzaamheden aan de grote koepel belangeloos verricht door Halleyleden.
We danken iedereen bij voorbaat voor iedere bijdrage aan het onderhoud van onze grote koepel.