Agenda

VOOR (JEUGD)CURSUSSEN BIJ STERRENWACHT HALLEY: GA NAAR CURSUSSEN

Dinsdag 4 juni 2019, 20.00 uur
Lezing over ‘Zonlicht op de maan’ (deel 1)
Ter gelegenheid van 50 Maanlanding belicht Halleylid Niels Nelson dit door zonlicht beschenen hemellichaam vanuit het perspectief van de zon.
Natuurlijk kennen we de verschillende belichtingen van de maan, die gezien vanaf  de aarde voor de maanfasen zorgen. Wij, aardbewoners, weten ook dat de combinatie van de maan en de zon op een lijn op aarde zorgt voor eb en vloed en natuurlijk zonsverduisteringen.
Wat heeft het zonlicht voor een invloed op de warmtegeleiding op de bodem van de Maan? Hoe verandert door het zonlicht  de maanbodem in de vorm van thermische verwering? Welke metingen aan de zon kunnen  we op het maanoppervlak beter doen dan vanaf de aarde? Zijn er plaatsen op de maan waar het zonlicht nooit komt en welke invloed heeft dat daar op het landschap?
Als de dag op de maan verdwijnt en de nacht van de maan zo’n 14 aarddagen duurt: wat voor invloed heeft dit telkens maar weer op de gesteente en de landschapsvormen op de maan? En zijn er ook getijdenkrachten op het Maanoppervlak? Meet Chang’e-4 aan de achterkant van de maan dit jaar andere veranderingen dan de Apollo-maanlanders 50 jaar geleden?
Het tweede deel van de lezing is op 11 juni. Die avond staat de maan aan de hemel. Als het dan helder is, bekijken we met de telescopen de bekraterde maan met zijn donkere “zeeën”.
Entree voor beide lezingen samen: Halleyleden €  10,– en niet-leden: € 20,–.
Voor meer informatie en reserveren: Werner Neelen, info@sterrenwachthalley.nl.

Woensdag 5 juni 2019, 20.00 uur
Bijeenkomst Werkgroep Actieve Sterrenkunde (alleen voor leden)
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het eerst, mail dan even naar Merijn de Jager.

Vrijdag 7 juni 2019, 21.00-23.00 uur
Publieksavond
Klik hier voor meer informatie voor bezoekers.

Dinsdag 11 juni 2019, 20.00 uur
Lezing van Niels Nelson: Zonlicht op de maan’ (deel 2)
Het eerste deel van de lezing was op 4 juni. Zie boven bij dinsdag 4 juni 2019.

Woensdag 19 juni 2019, 20.00 uur
Bijeenkomst Werkgroep Actieve Sterrenkunde
Elk Halleylid is welkom. Kom je voor het eerst, mail dan even naar Merijn de Jager.

Vrijdag 21 juni 2019, 21.00-23.00 uur
Publieksavond
Klik hier voor meer informatie voor bezoekers.

Zaterdag 22 juni 2019, 14.00-16.00 uur
Jeugdmiddag
Alle kinderen van (ongeveer) 8 t/m 12 jaar zijn welkom. Er wordt van alles verteld over maan, zon, sterren en planeten. Als het en zonnige dag is, kijken ze met de speciale zonnekijker veilig naar de zon. Tot slot: waterraketten afschieten! Entree voor jeugdleden kosteloos, voor niet-leden € 1,– per persoon.

Zondag 23 juni 2019, 14.00-16.00 uur
Zonnemiddag
De sterrenwacht is voor publiek geopend. Thema van de middag: onze zon.
Klik hier voor meer informatie voor bezoekers.