skip to Main Content

21/22 april: Lyridenmeteoren te zien!

In de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 april 2020 wordt het maximum van de Lyriden-meteorenzwerm verwacht. Als de sporen van de meteoren die bij deze zwerm behoren naar achteren worden verlengd, dan lijken ze uit het sterrenbeeld Lier (Lyra) te komen. De zwerm is een leuke kans om tijdens de coronacrisis meteoren te kijken, maar verwacht geen vuurwerk.

Meteoren worden ook wel ‘vallende sterren’ genoemd, maar met echte sterren hebben ze niets te maken. Een meteoor is het lichtspoor, dat een doorgaans klein stofdeeltje veroorzaakt als het vanuit de ruimte met hoge snelheid de dampkring binnendringt. Het deeltje botst tegen luchtmoleculen, die daardoor gaan gloeien en zichtbaar worden als meteoor.

De Lyridenzwerm kan het beste tussen middernacht en de ochtendschemering worden bekeken. In de loop van de nacht zal sterrenbeeld Lier (het vluchtpunt waaruit de meteoren wegschieten en waaraan de meteorenzwerm zijn naam dankt) steeds hoger aan de hemel klimmen, waardoor het aantal meteoren bij een heldere en donkere hemel kan oplopen tot zo’n 5 tot 10 per uur. Dat aantal kun je alleen omstreeks 4 uur ’s ochtends verwachten.

Gunstige omstandigheden, toch kanttekening

Er is dit jaar geen storend maanlicht en de lucht is zo goed als wolkenloos en schoon (minder vervuiling als gevolg van het coronavirus). De omstandigheden zijn daarom goed om de meteoren te zien. Maar de activiteit van deze zwerm is laag en daardoor ook het aantal vallende sterren dat je van deze zwerm kunt zien. Liefhebbers kunnen ook later in het jaar meteoren zien, zoals de Perseïden in augustus, die een veel rijkere zwerm vormen dan de Lyriden.

Bron: Werkgroep Meteoren KNVWS.
Bijgaande foto van een heel heldere Lyridenmeteoor tegen de achtergrond van de Melkweg is tijdens het Lyridenmaximum in april 2012 gemaakt door Brian Emfinger.

Back To Top