Welkom

Vereniging Sterrenwacht Halley

De vereniging heeft in de jaren ’80 een sterrenwacht gebouwd in het buitengebied tussen de dorpskernen Heesch, Vinkel en Heeswijk-Dinther. Een prachtig gebouw, waarop de leden heel trots zijn. De sterrenwacht is in 2006/2007 aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is het populariseren van de sterrenkunde en die wordt door haar leden van begin af aan in de praktijk gebracht: twee keer per maand een open avond voor het publiek, talrijke ontvangsten en rondleidingen van scholen en andere groepen, meerdere cursussen per jaar, lezingen, planetariumvoorstellingen, jeugdmiddagen en andere jeugdactiviteiten enz.

Al deze activiteiten worden door leden/vrijwilligers georganiseerd. De vereniging heeft geen personeel in dienst. Iedereen kan lid worden van de vereniging. Leden van de vereniging kunnen bij de sterrenwacht hun hobby sterrenkunde beoefenen, waarvoor speciale activiteiten worden georganiseerd. Zij kunnen werken met onder meer de diverse telescopen van de vereniging.

Stichting Sterrenwacht Halley

Stichting Sterrenwacht Halley is eigenaresse van alle onroerende zaken op het terrein van de sterrenwacht, waaronder het gebouw en de radiotelescoop. Ook de grote telescopen in de koepels zijn eigendom van de stichting. De Vereniging Sterrenwacht Halley huurt het gebouw en alles wat erbij hoort van de stichting. Enkele leden van het verenigingsbestuur hebben zitting in het stichtingsbestuur.

Stichting Sterrenwacht Halley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In het hoofdstuk ANBI voldoet de stichting aan de publicatieverplichting die aan deze status is verbonden.

Planetarium

Sterrenwacht Halley beschikt over een digitaal  planetarium. Dit bijzondere instrument bevindt zich in een kleine, ronde ruimte. Deze ruimte heeft een koepelvormig plafond voor de meest natuurlijke manier van beeldprojectie.
Tijdens alle publieksavonden en ontvangsten van groepen worden planetariumvoorstellingen gegeven. Het planetarium wordt ook gebruikt bij cursussen sterrenkunde.
Het planetarium is volledig digitaal en bevat onvoorstelbaar veel informatie over het universum. Nadat de bezoekers hebben plaatsgenomen op de stoelen tegen de wand, gaat het licht uit en begint de voorstelling. Het planetarium projecteert de prachtige sterrenhemel op het plafond en laat zien hoe de sterren, de zon, de aarde en andere planeten bewegen, en hoe de sterrenbeelden eruit zien. Maar het laat je ook plaatsnemen in een ruimteschip om je mee te nemen op een spectaculaire expeditie door ons zonnestelsel. Je aanschouwt de planeten en hun manen van heel nabij!
En als je wat meer tijd heb, reis je dieper de kosmos in naar de sterren en sterrennevels, en nog verder: de Melkweg uit naar sterrenstelsels aan de randen van ons heelal. Terug de tijd in, naar de oerknal! Uiteindelijk vindt het ruimteschip weer zijn weg terug naar onze vertrouwde aarde. Hiervoor zijn een paar voorbeelden genoemd, maar de mogelijkheden die het planetarium biedt, zijn haast onbeperkt. Alles draait en beweegt in 3D en is ‘levensecht’.

Lid van de KNVWS en Maashorst Betrokken Ondernemen

De Vereniging Sterrenwacht Halley is lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Halleyleden hebben direct voordeel van het lidmaatschap van de KNVWS, waaronder reductie op het deelnamegeld voor het jaarlijkse KNVWS-symposium en op de aanschafprijs van de jaarlijks verschijnende Sterrengids.
Voorts is de vereniging aangesloten bij het Platform Maashorst Betrokken Ondernemen (MBO), een samenwerkingsverband voor ondernemers uit de vrijetijdssector in De Maashorst. Het platform wil samenwerking van de ondernemers bevorderen.