Werkgroepen

De vereniging heeft zes werkgroepen waarin leden uiteenlopende taken uitvoeren of activiteiten organiseren. Halleyleden zijn welkom bij elke bijeenkomst van de werkgroepen en worden uitgenodigd binnen een werkgroep actief worden. De werkgroepen zijn: Planetarium, Meteoren, Computers, Radiotelescoop, Bibliotheek, Astrofotografie. De contactpersonen van deze werkgroepen organiseren bijeenkomsten, waarbij leden met de instrumenten van de vereniging en/of met eigen apparatuur hemelobjecten bekijken of fotograferen. Ervaren leden steunen minder ervaren leden, resultaten van waarnemingen en fotografische acties worden gezamenlijk besproken en uitgewerkt. Iedere werkgroep heeft een contactpersoon, die graag meer informatie verstrekt. Alle leden kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten. De diverse activiteiten zijn onder te verdelen in:

Werkgroep Meteoren

Elk jaar zijn in bepaalde perioden extra veel ‘vallende sterren’ of meteoren te zien; dan zijn er meteorenzwermen actief. Een van die zwermen is bij iedereen wel bekend, omdat die zich midden in de zomer voordoet (rond 12 augustus), wanneer veel mensen ’s avonds lang buiten zitten. Die zwerm heet de Perseïden.

Als een grote meteorenzwerm actief is, dan wordt die door Halleyleden waargenomen, als de weersomstandigheden meewerken. Zo’n waarneemactie kan enkele uren duren, of de hele nacht.

Wat zijn ‘vallende sterren’ of meteoren? Elke willekeurige wolkenloze nacht kunnen wij met eigen ogen getuige zijn van botsende hemellichamen. Botsingen waarbij telkens onze aarde betrokken is, maar die voor ons zonder dramatische gevolgen blijven. Het betreft botsingen met mete oroïden: kleine stukjes steen, ijzer of andere materiaal in grootte variërend van een zandkorreltje tot een knikker, die meestal afkomstig zijn uit de stofstaart van een komeet. Deze kleine stukjes kosmisch materiaal schieten met een enorme snel heid de dampkring in en verbranden daar door de toenemende wrijving met de atmosfeer. Op de grond zien wij dit als een kortstondig lichtverschijnsel, in de volksmond vallende stergenoemd. Deze benaming is eigenlijk onjuist en sterrenkundigen spreken dan ook liever van een meteoor.

Meteoroïden komen in grote hoeveelheden in ons zonnestelsel voor. Meestal vormen zij uitgestrekte wolken of zwermen, die net als de planeten in een baan om de zon draaien. Meteoroïden verbranden dikwijls al op een hoogte tussen de 120 en 80 kilo meter. Het gloeien van het korreltje zelf is niet te zien. Het lichtproces dat we waarnemen zit wat ingewikkelder in elkaar. Meteoroïden die met snelheden van 54.000 tot 225.000 km per uur de aardse dampkring binnenkomen, botsen daar met luchtmole culen. Deze luchtmoleculen raken daardoor in een geïoniseerde toestand. De opgenomen energie word later weer afgestaan in de vorm van licht. Dit lichtverschijnsel is de meteoor die wij zien. Een meteoor is in feite dus een cilinder van lichtgevende luchtmoleculen en niet het verbranden van de meteoroïde zelf.

Ga voor onderstaande info over meteoren naar http://www.werkgroepmeteoren.nl :

Contactpersoon: Urijan Poerink, (073) 6569157

Werkgroep Computers

De Werkgroep Computers zorgt ervoor dat de computers, beamers en andere apparatuur en installaties van onze sterrenwacht goed functioneren.  en houdt zich bezig met de software.

Ieder Halleylid kan geheel vrijblijvend een avond van deze werkgroepen bezoeken. Wil je actief worden binnen een werkgroep, dan ben je daar zeker welkom! De data van de werkgroepenavonden zijn in het programmaoverzicht opgenomen.

Contactpersoon: Wim Waegemakers,  (0412) 453737.

Werkgroep Planetarium

De Werkgroep Planetarium bedenkt, maakt en onderhoudt programma’s voor het digitale planetarium. Programma’s die leuk en leerzaam zijn voor de eigen leden, voor publiek en voor deelnemers aan (jeugd)cursussen. Contactpersoon Werkgroep Planetarium: Cees de Jong, (0412) 636989.

Werkgroep Radiotelescoop

De Werkgroep Radiotelescoop restaureert thans de 3,5 meter paraboolantenne in de sterrenwachttuin. Deze radiotelescoop zal na de restauratie weer radiosignalen van de Zon en andere kosmische bronnen kunnen ontvangen.

De radiotelescoop heeft tussen 1973 en 1992 bij de befaamde 25 meter radiotelescoop te Dwingeloo gestaan en is toen gebruikt voor onderzoek aan de Zon. In 1995 is het instrument bij Sterrenwacht Halley terechtgekomen.

Contactpersoon Werkgroep Radiotelescoop: Anton Janssen, (0412) 453737.

Werkgroep Jeugd

De vereniging telt tientallen jeugdleden. Zij zijn welkom bij alles wat er in verenigingsverband gebeurt. Voor jeugdleden worden bovendien speciale activiteiten georganiseerd, zoals kijkavonden en excursies. Die worden aangekondigd in de Agenda.

Jeugdleden kunnen meedoen aan jeugdcursussen en krijgen dan korting op het cursusgeld.

Ook kinderen die geen lid zijn van de vereniging kunnen aan bepaalde jeugdactiviteiten deelnemen, zoals de Jeugdmiddagen en jeugdcursussen.

 Kijkavonden voor jeugdleden

Elke maand wordt op een zaterdag een kijkavond voor de jeugdleden gehouden. Die worden aangekondigd in de Agenda en het Verenigingsblad Halley Periodiek.

Werkgroep Bibliotheek

De bibliotheek van de sterrenwacht omvat wetenschappelijke en populaire literatuur op het gebied van sterrenkunde, ruimtevaart en weerkunde. De vereniging is geabonneerd op verschillende binnen- en buitenlandse tijdschriften voor amateurastronomie. De bibliotheek wordt actueel gehouden en is toegankelijk voor alle leden.

Bibliothecaris: Harrie Schrijvers, (0412) 452441.

Verenigingsblad Halley Periodiek

Aan het begin van elk kwartaal verschijnt het verenigingsblad ‘Halley Periodiek’. Dat bevat nieuws over de vereniging en artikelen over sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante aangelegenheden. Leden worden uitgenodigd kopij aan te leveren.

Eindredacteur: Urijan Poerink, 073-6569157

Werkgroep Astrofotografie

Sterrenwacht Halley biedt leden de mogelijkheid om aan astrofotografie te doen. Dat kan zowel met eigen telescopen op het terras als met de aanwezige instrumenten van de vereniging. Astrofotografie is echter een vak apart waar vaak een lange weg voor moet worden afgelegd voordat men het in de vingers krijgt. Beginners kunnen dan ook slechts onder begeleiding van meer ervaren mensen gebruik maken van de aanwezige instrumenten en dienen eerst wat basisvaardigheden op te doen voordat ze zelfstandig met een telescoop gaan fotograferen. Dat betekent geenszins dat we leden willen ontmoedigen om eraan te beginnen;  ook met wat eenvoudigere instrumenten kunnen al hele mooie resultaten

Draaikolknevel (M51) door een Orion Optics VX10-telescoop. Foto: Dennis van Delft.

worden geboekt en wie de uitdaging aangaat merkt dat de voldoening des te groter is als de eerste goed gelukte foto op het scherm tevoorschijn komt. Vaak gaat dit echter wel vooraf met resultaten die niet tevreden stellen; onscherpte, volgfouten, ruis en onjuiste nabewerking zijn allemaal ingrediënten die overwonnen moeten worden en dat vergt oefening en doorzettingsvermogen. Laat u echter niet weerhouden en begin er gewoon aan als u over een geschikte camera (DSRL) beschikt. Vraag advies aan ervaren astrofotografen, zij hebben al die hobbels ooit genomen die je tegenkomt. Op het internet zijn veel webpagina’s en fora te vinden over astrofotografie. Kijk eens bij de Landelijke Vereniging Astrofotografie an de KNVWS en op http://www.astroforum.nl/. Er zijn diverse telescopen op Sterrenwacht Halley aanwezig die elk hun voor- en nadelen hebben als het gaat om ze voor astrofotografie in te zetten. Het meest kostbare en geavanceerd instrument is de Takahashi Epsilon 300. Deze telescoop werd in de jaren ’90 in Zuid Frankrijk voor de vereniging aangekocht  toen hij op de tweedehands markt werd aangeboden. Het is een lichtsterke kijker die geheel voor deepsky astrofotografie is aangepast en uniek in Nederland en de omliggende landen is.  Andere telescopen van de vereniging zoals de Jones-Bird newtontelescoop, maar die is minder geschikt voor fotografie en er zijn nog enkele kleine telescopen. In de rubriek astrofotografie door leden staan voorbeelden van resultaten die op Halley worden behaald.

Het Sombrero Sterrenstelsel (M104) in Maagd. Foto gemaakt door Dennis van Delft met de Takahashi (12/13 mei 2012).

In de grote koepel van Sterrenwacht Halley staat sinds 2008 een Schmidt-Cassegrain telescoop van het bekende merk Celestron met het type C14. De kijker wordt vooral gebruikt om bezoekers mee naar de hemel te laten kijken maar kan buiten de open avonden en groepen ook door leden worden gebruikt. De telescoop staat op een parallactische montering (evenals van Celestron) die computergestuurd is.

In de kleine koepel staat een zware montering die twee telescopen draagt. Deze opstelling stond van 1997 tot 2008 in de grote koepel en werd zowel voor het publiek als door de leden gebruikt. De 30 cm Jones-Bird Newtontelescoop was het hoofdinstrument om bezoekers mee te laten kijken.  Naast de Jones-Bird staat de Takahashi Epsilon 300 die geheel gebouwd en geoptimaliseerd is voor astrofotografie. Beide telescopen worden gedragen door een

De Bubbelnevel of Nevel van de Bel (NGC 7635). Foto: Dennis van Delft. Telescoop: Takahashi E300 van Sterrenwacht Halley.

Astrotechniek CP 180 montering die aangestuurd wordt met FS2-besturing. Dit is een vrij eenvoudig te hanteren computerbesturing die echter prettig is te hanteren en zeer robuust is.