Cursussen

Klik op de oranje links voor meer informatie of het versturen van een e-mail.

Elk jaar organiseert Sterrenwacht Halley een of meer cursussen sterrenkunde, ook speciaal voor kinderen. Zij zijn bestemd voor zowel Halleyleden als niet-leden, tenzij anders vermeld.

26 juni en 3 juli 2018 – Cursus Poollicht
De zomercursus ‘Poollicht, een aards geheim van de zon’ omvat twee cursusavonden en wel op de dinsdagen 26 juni en 3 juli 2018,  telkens van 20.00 – 22.30 uur. Hij wordt verzorgd door Niels Nelson.
 In 2017 startte onze sterrenwacht de traditie om ook in de zomermaanden juni of juli een cursus te organiseren met als thema de zon. Doordat de sterrenwacht nu beschikt over zonneapparatuur kunnen de deelnemers van de cursus bij de start van de lessen vaak eerst de zon waarnemen. Vorig jaar lag het accent op de toen naderende zonsverduistering en wat je door filters allemaal kon zien aan de rand van de zon.
Dit jaar is het thema meer aards; we gaan in op het verschijnsel poollicht, de waarneemtechnieken en de waarneemhistorie van deze lichtverschijnselen op grote hoogte boven de aarde.
Dit jaar is het 110 jaar geleden dat de Noorse poollichtnatuurkundige Kristian Birkeland zijn bevindingen op koude poollichtexpedities publiceerde.
 
Cursusgeld: €  10,–  (voor niet-leden: € 20,–).
Voor meer informatie en aanmelden: Bareld Muurling.

Cursus ‘Sterrenkunde voor iedereen’
Deze cursus wordt een of twee maal per jaar gehouden en omvat zes lessen op opeenvolgende dinsdagavonden, telkens van 20.00-22.30 uur. De eerstvolgende zal in het najaar 2018 zijn; de data zijn nog niet vastgesteld.
De cursus wordt verzorgd door Niels Nelson en enkele andere Halleyleden. Belangstelling voor sterrenkunde is voldoende om aan deze cursus mee te doen; speciale kennis is niet vereist.
In de kosmos kan men onderscheid maken tussen objecten die zelf licht geven (bijvoorbeeld de zon en de sterren) en donkere objecten die dat niet doen (bijvoorbeeld planeten en manen).
In deze voorjaarscursus worden vooral de donkere objecten behandeld. In de lezingen en in het planetarium worden de verschillen tussen het lichtgevende en donkere heelal besproken. Voorts krijgen onder meer planeten en hun landschappen de aandacht, evenals de maan, kometen en meteoren, exoplaneten, zwarte gaten en donkere materie. Voorts komt de geschiedenis van de sterrenkunde aan de orde. Ook de verschillende telescopen van de sterrenwacht passeren de revue; als het een avond niet bewolkt is, worden de kijkers op de sterrenhemel gericht.
Voor meer informatie: Merijn de Jager.

Jeugdcursus Sterrenkunde

Jeugdcursus Halley 25-11-17 (9)Bij Sterrenwacht Halley worden elk jaar Jeugdcursussen Sterrenkunde gehouden. Die zijn bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Een jeugdcursus bestaat uit vier lessen, die op zaterdagmiddagen van 16.00-17.30 uur plaatsvinden.
In het najaar 2018 wordt waarschijnlijk weer een jeugdcursus gehouden (data zijn nog niet bekend). Die cursus zal als thema hebben (onder voorbehoud): ‘de kosmos buiten ons zonnestelsel’.
Het cursusgeld bedraagt voor de vier lessen samen € 15,– (voor jeugdleden van Halley: € 7,50).
Voor meer informatie kan men terecht bij Urijan Poerink.