Radiotelescoop heeft eigen website

Halleyleden o.l.v. Anton Janssen zijn vergevorderd met hun werkzaamheden om de radiotelescoop van Sterrenwacht Halley weer in bedrijf te krijgen. Sinds 23 augustus 2014 heeft de radiotelescoop een eigen website. De schotelantenne draait nog niet met de Zon mee, maar op de website kan men live een transitie van de Zon volgen: de Zon beweegt dan langzaam door het ‘beeldveld’ van de schotel. Op de site staan ook de voorgaande transities vanaf 23 augustus 2014. De metingen zijn niet gekalibreerd, maar leren wel veel over de eigenschappen van de ontvanger en de schotel zelf.

Cursussen in het najaar 2014

In oktober en november 2014 worden bij Sterrenwacht Halley een cursus Sterrenkunde voor Iedereen en een Jeugdcursus Sterrenkunde gegeven. Lees er meer over in het hoofdstuk ‘Cursussen‘.
De Agenda bevat informatie over andere activiteiten voor publiek en Halleyleden in de maanden september t/m december 2014.

Bestuurswisseling in vereniging

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Sterrenwacht Halley heeft op 25 april 2014 Dennis van Delft benoemd tot bestuurslid. Hij volgt Marinus van Ginkel op, die als bestuurslid is afgetreden, na 22 jaar die functie te hebben uitgeoefend, waarvan 16 jaar als voorzitter. Lees er meer over in het Nieuws.

Subsidie voor zonnetelescoop!

Op 22 april 2014 ontving onze sterrenwacht het geweldige bericht, dat het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft besloten om aan de Stichting Sterrenwacht Halley t.b.v. de bouw van een zonnetelescoop (Dutch Amateur Solar Telescope, DAST) en een derde koepel en de realisering van een planetenpad een EU-bijdrage van           € 49.750,– te verlenen en een provinciale bijdrage van eveneens € 49.750,–; in totaal dus een subsidiebedrag van € 99.500,–!
De verschillende teams van Halleyleden, die al heel veel voorbereidend werk aan dit project en de deelprojecten (de telescoop, de koepel, het planetenpad) hebben besteed, kunnen nu enthousiast verder op de ingeslagen weg.

Halleylid wint aanmoedigingsprijs

Halleylid Sören Ottenhof heeft op zaterdag 12 april 2014 de ‘J. der Kinderen Aanmoedigingsprijs’ ontvangen. Dat gebeurde tijdens de druk bezochte voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’ in ’t Oude Theater in Oss. Lees er meer over in het Nieuws.

Doe mee aan Xperiment

Xperiment: zo heet het programma, dat verschillende wetenschapsmusea en science centra in 2014 presenteren.
Kinderen en hun familie kunnen daar volop onderzoek, experimenten en ontdekkingen doen. Op de agenda van Xperiment staat een lange lijst van locaties waarnaar je in een weekend of in de vakantie een leuk en leerzaam uitstapje kunt maken.

Belastingvoordeel voor donateurs Halley

Het doen van giften aan Stichting Sterrenwacht Halley levert belastingvoordeel op voor de donateur en voor de stichting. Stichting Sterrenwacht Halley is namelijk een  door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Lees hier meer over in het hoofdstuk ANBI.

 

Halley vraagt vrijwilligers

Onze Sterrenwacht Halley ontvangt ongeveer 5000 bezoekers per jaar. Om de publieksavonden en de vele andere publieksactiviteiten in goede banen te leiden, is het nodig dat het team vrijwilligers wordt uitgebreid.
Iets voor u om vrijwilliger bij de sterrenwacht te worden? Lees dan verder in het hoofdstuk vrijwilligers gevraagd.