Sterrenwacht open in vakantietijd

In deze vakantieperiode is Sterrenwacht Halley gewoon op de gebruikelijke 1e en 3e vrijdagavond van de maand voor publiek geopend, dus ook op 1 en 15 augustus. Op zondag 24 augustus is er bovendien een zonnemiddag, waarop de Zon centraal staat; ook dan is de sterrenwacht voor publiek geopend. Lees meer over deze open avonden en middag op de Agenda.

Geslaagde zonnemiddag

DSC_0724Op zondag 22 juni 2014 deed onze sterrenwacht mee aan de Internationale Dag van de Zon. Veel aandacht voor de Zon dus, die zich ook regelmatig tussen de stapelwolken door liet zien. Leden verzorgden publiekslezingen over de Zon en hadden speciale zonnetelescopen opgesteld, waarmee je onder meer de indrukwekkende protuberansen aan de rand van de Zon kon bekijken. Met een grote en kleine radiotelescoop in de tuin was het gepiep van de Zon te horen (foto). Kinderen maakten van karton spectrografen, waarmee je het spectrum van de Zon kunt verkrijgen. Dat lukte heel goed. Ook aandacht voor de kortste schaduw van het jaar op de langste dag van het jaar.

Bestuurswisseling in vereniging

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Sterrenwacht Halley heeft op 25 april 2014 Dennis van Delft benoemd tot bestuurslid. Hij volgt Marinus van Ginkel op, die als bestuurslid is afgetreden, na 22 jaar die functie te hebben uitgeoefend, waarvan 16 jaar als voorzitter. Lees er meer over in het Nieuws.

Subsidie voor zonnetelescoop!

Op 22 april 2014 ontving onze sterrenwacht het geweldige bericht, dat het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft besloten om aan de Stichting Sterrenwacht Halley t.b.v. de bouw van een zonnetelescoop (Dutch Amateur Solar Telescope, DAST) en een derde koepel en de realisering van een planetenpad een EU-bijdrage van           € 49.750,– te verlenen en een provinciale bijdrage van eveneens € 49.750,–; in totaal dus een subsidiebedrag van € 99.500,–!
De verschillende teams van Halleyleden, die al heel veel voorbereidend werk aan dit project en de deelprojecten (de telescoop, de koepel, het planetenpad) hebben besteed, kunnen nu enthousiast verder op de ingeslagen weg.

Halleylid wint aanmoedigingsprijs

Halleylid Sören Ottenhof heeft op zaterdag 12 april 2014 de ‘J. der Kinderen Aanmoedigingsprijs’ ontvangen. Dat gebeurde tijdens de druk bezochte voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’ in ’t Oude Theater in Oss. Lees er meer over in het Nieuws.

Doe mee aan Xperiment

Xperiment: zo heet het programma, dat verschillende wetenschapsmusea en science centra in 2014 presenteren.
Kinderen en hun familie kunnen daar volop onderzoek, experimenten en ontdekkingen doen. Op de agenda van Xperiment staat een lange lijst van locaties waarnaar je in een weekend of in de vakantie een leuk en leerzaam uitstapje kunt maken.

Belastingvoordeel voor donateurs Halley

Het doen van giften aan Stichting Sterrenwacht Halley levert belastingvoordeel op voor de donateur en voor de stichting. Stichting Sterrenwacht Halley is namelijk een  door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Lees hier meer over in het hoofdstuk ANBI.

 

Halley vraagt vrijwilligers

Onze Sterrenwacht Halley ontvangt ongeveer 5000 bezoekers per jaar. Om de publieksavonden en de vele andere publieksactiviteiten in goede banen te leiden, is het nodig dat het team vrijwilligers wordt uitgebreid.
Iets voor u om vrijwilliger bij de sterrenwacht te worden? Lees dan verder in het hoofdstuk vrijwilligers gevraagd.